Feedback Form
המכללה האקדמית להנדסה ירושלים המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
 

המכללה האקדמית להנדסה ירושלים היא מוסד מוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה.


המכללה מתמקדת בלימודי תואר אקדמי ראשון בהנדסה, בתחומים הנדרשים לתעשייה עתירת הידע והטכנולוגיה.

במכללה חמישה חוגי לימוד