Feedback Form
המרכז ללימודים אקדמיים המרכז ללימודים אקדמיים
 

קריירה לפני הכל:
המרכז ללימודים אקדמיים הוא מוסד אקדמי שמאפשר לסטודנטים לרכוש השכלה אקדמית ברמה גבוהה, השואבת את עוצמתה מחיי היומיום.
במרכז הוויתו הציב המרכז ללימודים אקדמיים את הכשרת הסטודנט לעולם העבודה,