Feedback Form
פקולטה למדעי החקלאות מזון ואיכות הסביבה ברחובות פקולטה למדעי החקלאות מזון ואיכות הסביבה ברחובות
 

הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ברחובות של האוניברסיטה העברית בירושלים היא המוסד היחיד ללימודים גבוהים בישראל המציע תארים אוניברסיטאיים במדעי החקלאות.

הלימודים לתואר ראשון- בוגר B.Sc / במדעי החקלאות
מוצעים במסגר