Feedback Form
אקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה אקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה
 

במשך למעלה משלושה עשורים משמשת האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד, אבן-שואבת לאנשים צעירים המבקשים להכשיר עצמם לעולם-המעשה ובית –יוצר למעצבים משכילים, דינאמיים, מיומנים ומוערכים.
האקדמיה מוכרת כמוסד להשכלה גבוהה ומענ