Feedback Form
הבית של תמר - מרכז הלמידה הבית של תמר - מרכז הלמידה
 

הבית של תמר נוסד על ידי תמר פדבו, מומחית לליקויי למידה במטרה לקדם תלמידים על לקויות למידה למימוש הפוטנציאל הטמון בהם.

"הבית של תמר" פועל בשלושה מרכזים, שניים מהם, בשפיים ובמשמר השרון פועלים כמרזי יום, ומרכז נוסף בתל אביב.

המרכז בא לענות על צרכיהם של תלמידים ובוגרים המתקשים בכתיבה, קריאה, הבנת פעולות חשבון ובמיקוד קשב ורכז, בעלי אינטיליגנציה תקינה.

צוות המורים המקצועי עובר השתלמויות באופן שוטף על מנת להתעדכן בשיטות לימוד חדישות.

בין בוגרי המרז אנשי חינוך, מחקר, מנהלי עסקים, אנשי צבא בכירים שהשתלבו בעולם האקדמי והעיסקי עם תום לימודיהם.