Feedback Form
היחידה הארצית לחקירות וביטחון היחידה הארצית לחקירות וביטחון
 

היחידה הארצית לחקירות וביטחון, בחסות אוניברסיטת בר אילן, מכשירה את תלמידיה למקצוע בתחום חקירות הביטוח, החקירות הפרטיות, הביטחון, האבטחה ועוד.

 

צוות המרצים מורכב מבעלי מקצוע שכל אחד מהם מתמחה במקצועו ומשתף את התלמידים בחומר עדכני מהשטח.

הגישה של היחידה הארצית לחקירות וביטחון הינה יישומית ומטרת להקנות לבוגריה כלים ומיומנויות מעשיים.