Feedback Form
המכון לידידות אמריקה המכון לידידות אמריקה
 

המכון לידידות אמריקה הוקם בשנת 1994 ומתמחה בהוראה ופיתוח שיטות להוראת השפה הספרדית.
המכון לידידות אמריקה מוביל את לימוד הספרדית בישראל והינו בית הספר לספרדית הגדול בישראל.