Feedback Form
המכללה האזורית צפת המכללה האזורית צפת
 

המכללה האזורית בצפת נוסדה בשנת 1987 כמרכז לחינוך והשכלה המיועד לתושבי האזור.
המכללה עוסקת בהכשרה מקצועית ומציעה מגוון מסלולי לימוד שונים.
במכללה לומדים כ 180 סטודנטים הזוכים ללמוד ברמה גבוהה ובאווירה תומכת ונעימה תוך קבלת יחס אישי מהמרצים ו