Feedback Form
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
 

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הינה אחת ממוסדות ההשכלה המובילים בישראל ללימודי הנדסה. המכללה פועלת באישורה של המועצה להשכלה גבוהה ומעניקה תואר ראשון "בוגר במדעים" ( B.Sc.) במחלקות הבאות: הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מכונו