Feedback Form
המכללה הטכנולוגית רופין- המרכז להשתלמויות המכללה הטכנולוגית רופין- המרכז להשתלמויות
 

המכללה הטכנולוגית רופין- המרכז להשתלמויות מקיימת קורסים, השתלמויות וימי עיון בתחומי הטכנולוגיה, הניהול והשירותים.