Feedback Form
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון ווינגייט המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון ווינגייט
 

המכללה לחינוך גופני ולספורט הינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

המכללה נמצאת במכון ווינגייט שבלב השרון, בין שמורת פולג לבין הים, בצדו המערבי של כביש החוף.
הקמפוס, הטובל בירק, מעניק לבאים בשעריו תחושה של מרחבים פת