Feedback Form
המרכז האקדמי פרס ברחובות המרכז האקדמי פרס ברחובות
 

המרכז האקדמי פרס, אשר קיבל היתר מטעם המועצה להשכלה גבוהה בישראל, לפתוח מוסד להשכלה גבוהה מקיים תכניות לימוד ל:

◄ תואר ראשון במנהל עסקים- במגוון התמחויות
◄ תואר שני במנהל עסקים- במגוון התמחויות
◄ תואר ראשון במדעי ההתנ