Feedback Form
Medical Doctor Studies Medical Doctor Studies
 

Medical Doctor Studies מיסודו של ד"ר משה כהן עוסקת זה מספר שנים בהכנה לקראת לימודי רפואה באירופה.

החברה מציעה קורס הכנה ללימודי רפואה היחידי מסוגו בארץ.

הקורס פותח על ידי ד"ר משה כהן ובמהלך השנים עברו עשרות מבוגריו את מבחני הקבלה לפקולטות לרפואה ברחבי אירופה.

הקורס, המכין את תלמידיו לקראת לימודיהם בתחומי הרפואה ורפואת השיניים באירופה, בנוי על עקרון המצויינות.

כל אחד מהתלמידים זוכה לליווי אישי גם במהלך הקורס וגם במהלך לימודי הרפואה בהמשך.

יתרונות הקורס ב-Medical Doctors Studies הינם רבים:

  • אורכו שלושה חודשים בלבד

  • עלותו זולה בהרבה מקורסים מקבילים בחו"ל

  • התלמיד מקבל הכנה לשנים הפרה קליניות של לימודי הרפואה

  • חומר הלימוד המועבר בקורס הוא ברמה דידקטית גובוהה ביותר