Feedback Form
WALL STREET INSTITUTE WALL STREET INSTITUTE
 

Wall Street Institute בית הספר ללימוד אנגלית מקנה לתלמידיו את הידע הדרוש לשלוט בשפה האנגלית.

תלמידי בית הספר רוכשים לעצמם ידע תיאורטי מלווה בתרגול על בסיס יומיומי בשפה האנגלית ומכינים את עצמם להתמודדות עם עולם דובר אנגלית.

בית הספר פועל כחלק מרשת עולמית של מוסדות לימוד ללימוד השפה האנגלית בשיטה ייחודית.

השיטה שהוכיחה את עצמה בארץ וברחבי העולם בנויה מתגבור הדיבור בשפה האנגלית באופן גורף לאורך כל זמן הלימוד במרכזים השונים.

בית הספר הוא היחידי המתחיב שבמידה ותלמיד לא הגיע לרמת האנגלית הרצויה לו יוחזר כספו!!!